ÜRÜNLER

 Telefon Santralları

 
 Alcatel
 Karel

Kablolu / Kablosuz Telefonlar

 Kablolu Telefon Makinaları
 Kablosuz Telefon Makinaları
 Uzun Mesafeli Telsiz Telefonlar
 Telefon Santralı İlave Ürünler
 Sesli Yanıt Sistemleri
 Detaylı Çağrı Kayıt Yazılımı
 DECT Kablosuz Sistemler
 Kulaklık
 Beklemede Müzik Cihazı

 Data Network Ürünleri

 WAN Ürünleri, Router, Modem
 LAN Ürünleri, Switch
 Voice Over IP
 Yapısal Kablolama

 Turkcell Kurumsal Hizmetler

 FCT Sabit GSM Terminali
 Mobil Şirket
 Ekip Mobil
 İkili Kart

 Danışmanlık Hizmetleri

 Türk Telekom Danışmanlığı
 Teknoloji Danışmanlığı

  

   

  VoIP   Voice Over IP    
       
 

Voice over Internet Protocol, ses bilgisinin Internet veya Intranet ağlar üzerinden taşınması işlemidir. Ses bilgisi geleneksel olarak PSTN Public Switched Telephone Network olarak adlandırılan telefon şebekesi üzerinden taşınılır. VoIP için 2 yaklaşım vardır. Bunlardan birisi desktop denilen her bir client terminalin voice over IP yeteneklerine sahip olduğu IP telephony mantığı ve diğeri paylaşımlı denilen ağdaki bir ana makinanın (server) veya telefon santralinin ortak kullanımı mantığıdır.

   
Neden VoIP

Bir ses normalde PCM kodlaması ile 64Kbps bant üzerinden iletilir. Ancak 64Kbps bant genişliğinin maliyeti oldukça yüksektir. Ses sıkıştırma teknikleri ile 64Kbps üzerinden birden fazla ses iletmek mümkündür. PCM kodlaması ile 64Kbps ile kodlanan ses günümüzde 1:8 oranında 8Kbps olarak sıkıştırılabilmektedir başka bir deyişle 64Kbps ile 8 ses sıkıştırılabilmektedir. 8Kbps'a sıkıştırılmış ses IP olarak iletilmek istendiğinde ise 8Kbps'lık ses paketinin üzerine 7Kbps IP overhead gelmektedir yani data hatları üzerinden taşınan 1 adet Voice over IP ses paketi konuşma sırasında toplamda 15Kbps kullanmaktadır. Voice over IP ile Internet Protokolünün getirmiş olduğu esnekliğe de sahip olursunuz.

 
Voice over IP bir sistem kurmak için 2 yöntem vardır. Bunlardan birisi ses destekli router kullanmak diğeri ise VoIP gateway kutuları kullanmaktır.